Vilkår for salg av varer

  1. Når du selger en vare på secundo.no legger du inn informasjon om varen, som for eksempel merke og alder. Du er selv ansvarlig for å sjekke at denne informasjonen er riktig. Dersom den ikke er riktig, forbeholder Secundo seg retten til å gi deg et nytt bud tilsvarende verdien av varen basert på riktig informasjon.
  2. Dersom du oppgir feil opplysninger, og du ikke ønsker å godta det justerte budet, har du rett til å få tilbake varen. Du er i en slik situasjon selv ansvarlig for transport av varen. Eventuelt kan frakt bestilles separat av Secundo AS.
  3. Dersom du oppgir feil kontonummer for utbetaling kan ikke Secundo betale ut til deg på nytt. Du er selv ansvarlig for å sjekke at riktig kontonummer er oppgitt i ordrebekreftelsen din.
  4. Secundo tar vanligvis et påslag på 20-30% på varene vi videreselger. I noen tilfeller reparerer, fikser og oppgraderer vi varene, og da kan påslaget være større for å dekke kostnadene vi har hatt til nevnte utbedringer.
  5. Se ellers www.secundo.no/faq for svar på vanlige spørsmål.
[porto_block id="11699"]